Wat is barbershop?


Barbershop zingen is vierstemmig zingen zonder instrumentale begeleiding. Er zijn drie belangrijke kenmerken die barbershop onderscheiden van klassieke muziek. 

Ten eerste de "kegelvormige" sound.
De Bass zingt met een zwaardere toonkwaliteit dan de hogere stemmen.
De Lead en de Baritone hebben minder diepte en meer helderheid.
De Tenor zingt licht en helder op de top van het akkoord als sneeuw op een berg. In een goed barbershop arrangement vormen de partijen op bijna iedere noot een septiemakkoord. Het is daarom van het grootste belang dat er qua zuiverheid naar perfectie wordt gestreefd, want dan ontstaat het "Ringing chord" omdat er een 5e toon gaat klinken, de zgn. boventoon. 

Ten tweede is een onderscheidend kenmerk dat de melodie door de Lead onder de Tenor partij gezongen wordt. Dit nog steeds volgens het oude gebruik van de Amerikaanse songs, geschreven voor vrouwen en mannen, waarbij de mannentenoren de melodie zongen en de vrouwen de stem erboven.
Barbershopkoren of-kwartetten bestaan tegenwoordig echter alleen uit mannen of vrouwen, gemengde groepen komen niet of nauwelijks voor.

Tot slot is een derde kenmerk, 'last but not least': de belangrijke rol die expressie speelt. De emotie van de muziek wordt uitgedrukt in gezicht en lichaam van de zangers. Barbershop moet je niet alleen horen, maar zeker ook zien en voelen!