Agenda

2018

Donderdag 11 januari        Start Project "Kennismaken met de zangstijl Barbershop"
                                           5 avonden kun je kennismaken met de Barbershopmuziek die door The New Land Singers wordt gezongen.
                                           Elke repetitieavond wordt er een stukje uitgelegd en worden zangtechnieken op speelse wijze geoefend. 
                                         
                                           Je kunt je hiervoor al aanmelden bij Marja, onze secretaris: secretariaat@newlandsingers.nl of 0320 240058.
                                           Natuurlijk kun je ook eerder bij ons komen om te ervaren of deze zangstijl bij je past.
                                           Wij repeteren elke donderdagavond in Theater Posa (behalve tijdens schoolvakanties).  
 
Zaterdag 13 januari           Nederlands Koorfestival provincie Flevoland "het beste koor van Flevoland" 
                                           The New Land Singers doet hieraan mee en wordt gehouden in De Kubus, Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad.
                                           Meer informatie is te vinden op: http://www.nederlandskoorfestival.nl/  
 
Vrijdag 26 januari             Optreden in Theater Posa in verband met hun 5 jarig bestaan. Precieze tijd volgt.
 
Donderdag 15 februari      Optreden in Theater Posa, 6e avond van het project "Kennismaken met de zangstijl Barbershop". 
 
Medio April / Mei             Workshop Barbershopstijl voor cursisten Zang bij de Kubus. Nadere informatie volgt z.s.m.